Hervatten clubritten in aangepaste vorm

Hervatten clubritten in aangepaste vorm
  • Coronavirus

Fietsen volgens landelijk procotol Verantwoord Sporten

 

Met ingang van zondag 17 mei gaan we weer fietsen in groepsverband, zij het in aangepaste vorm.

Wij volgen hierbij onderstaande richtlijnen en houden hier ons ook aan.

 

Het komt er in het kort op neer dat wij voor de start het aantal aanwezige leden gaan verdelen in groepjes van maximaal 4 personen, dat wij binnen elk groepje de afstand van 1,5 meter zoveel mogelijk waarborgen. Dit ook doen bij de andere mede weggebruikers en dat wij tussen elk groepje minmaal 20 meter afstand houden.

 

Als wij op deze manier rekening met elkaar houden, dan komt het allemaal weer goed en blijven we gezond.

 

Fietsen volgens landelijk procotol Verantwoord Sporten


Sinds maandag 11 mei zijn de regels voor buiten sporten versoepeld. 

Dit betekent dat fietsers ook weer samen buiten mogen trainen met elkaar op 1,5 meter afstand. 

Om er samen voor te zorgen dat dit veilig gebeurt, stelden het NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en alle sportbonden het landelijk protocol Verantwoord Sporten op. 

 

De NTFU en KNWU formuleerden een aantal aanvullende richtlijnen voor de wielersport. 

Wij vragen onze clubs de richtlijnen te volgen in het belang van de volksgezondheid. 

 

De belangrijkste uitgangspunten vanaf 11 mei:


- Iedereen krijgt meer ruimte voor georganiseerde buitensport en trainingen.
- Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
- Volwassen mogen buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand tussen elkaar.
- Gemeenten maken afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
- De club is verantwoordelijk voor de keuze de trainingen te hervatten en op welke wijze. 

 

Voor fietsers en mountainbikers


Voor wielrenners geldt:
- Fiets met maximaal 4 personen in een groep. Zo kun je makkelijk ritsen en achter elkaar gaan rijden om de 1,5 meter afstand tot tegenliggers en/of inhalende verkeersdeelnemers te houden.
- Respecteer de 1,5 meter afstand tot andere verkeersdeelnemers.
- Vermijd drukte. Kies een route over brede wegen en fietspaden, waar het makkelijker is om 1,5 meter afstand te bewaren.
- Fiets alleen naast elkaar waar dat kan. Zo niet: fiets achter elkaar. Rits op tijd.
- Als inhalen of passeren niet mogelijk is, houd je ruim voldoende afstand tot anderen.

 

Voor meer info zie : Updat 11 mei NTFU