Algemene informatie

         

Doelstelling:

 

TC “tandje d’r bij” Nuland is een vereniging met als doel het beoefenen van de fietsrecreatiesport in al zijn vormen, zowel op de weg als in het veld.Wij zijn al ruim 20 jaar actief met fietsen en hebben vooral de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt.Op dit moment telt onze vereniging 22 leden. Mede door de ontstane grootte van de groep, de sponsoring rondom eenvereniging en de bestuursaansprakelijkheid, is in november 2001 besloten tot het oprichten van een officiële vereniging. 

depositphotos_9202577-stockillustratie-fietser-op-de-abstracte-achtergrond.jpg

                                           
Zoals gezegd is fietsen ons hoofddoel, maar dan wel op een gemoedelijke manier. Er wordt wel eens stevig doorgetrapt, maar we proberen er wel voor te zorgen dat de groep bij elkaar blijft. Ook het pauzeren onderweg onder het genot van een kop koffie en een stuk taart en het drinken van een lekkere trappist na afloop van een seizoen of na een ATB tocht is zo’n beetje een vaste traditie geworden. Kortom de combinatie van ‘serieus’ sporten en gezelligheid op zijn tijd.

Gedrags- en verkeersregels:

Het fietsen in een groep vergt iets meer aanpassing dan dat je alleen fietst. Zo hebben wij vooraf een aantal onderlinge afspraken gemaakt om zowel onze eigen veiligheid als die van andere weggebruikers te waarborgen.
Wij fietsen altijd twee aan twee waarbij de voorste twee zowel het tempo als de rijrichting aangeven. De eerste 10 kilometer wordt er niet harder gereden dan 30. Wij draaien om de drie kilometer van positie en met de klok mee.
De eerste twee waarschuwen altijd voor veranderende verkeerssituaties, vb: een paaltje, drempel, gevaarlijke bocht, wegversmalling, tegenligger etc.

Tevens is er de afspraak dat er in de bebouwde kom niet harder wordt gereden dan 30 km per uur. Ook het stoppen voor een rood stoplicht is verplicht, tenzij de situatie zo is dat er absoluut geen gevaar dreigt. Je moet echter een keer mee gereden hebben in de groep om aan te voelen hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Ter naleving van de regels in de groep hebben wij een tweetal ‘wegkapiteins’ aangesteld, Indien nodig roepen zij de groep tot de orde.

 

Commissie(s):

Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief die zich bezig houden met de organisatie van een activiteit. Bijvoorbeeld het samenstellen van het zomer- en winter programma, jaarlijkse feestavond, fietsweekend, mountainbike tocht, grote tochten etc. Het is de opzet dat elk lid wel in een commissie plaats neemt, zodat elk lid actief wordt betrokken en niet altijd alles op dezelfde personen neer komt. Meestal wordt tijdens de algemene ledenvergadering of jaarvergadering gevraagd wie waar in wil deelnemen.

Vertrek:

De plaats van vertrek is altijd bij de kiosk op het plein, tenzij anders vermeld. We proberen altijd om uiterlijk 12.30 uur weer terug te zijn in Nuland.

 

Zomerprogramma:

Het seizoen loopt van maart tot en met september en wordt verreden op de weg met een racefiets.
Voor de zondagen wordt er een programma vastgesteld aan het begin van het seizoen waarin een bepaalde opbouw zit naar een aantal hoogtepunten, te weten: een fietsweekend in juni, een grote dagtocht eind augustus en een afsluitende tijdrit in september. Ieder lid ontvangt hiervan een overzicht.
Donderdagavond is onze vaste fietsavond. Wij starten daarmee eind maart, zodra de klok wordt verzet. In het begin en op het eind van een seizoen wordt er gestart om 18.00 uur en leggen dan in 2 uur tijd zo’n 60 km af. Als het wat langer licht is, ligt de vertrektijd op 18.30 uur en fietsen we tot 20.30 uur.

 

Winterprogramma:

Het seizoen loopt van oktober tot en met februari en wordt verreden in de bossen met een ATB. Ook hiervan wordt een programma opgesteld. Het zijn vaak georganiseerde tochten van 40 tot 50 km in de regio. Het vervoer gaat meestal met auto’s en fietsaanhanger naar de plaats van vertrek.Op het programma staat tevens vermeld wie er wanneer moet rijden. Tevens plannen we tussen kerst en nieuw een tocht met na afloop wat eten. Elk tweede weekend in januari organiseren wij een eigen ATB tocht, waarbij de medewerking op de dag zelf van elk lid is gewenst.

 

Clubkampioen:

Per seizoen kennen wij een clubkampioen. Zoals al eerder vermeld wordt er aan het begin van het seizoen een programma gemaakt met daarin vermeld de af te leggen kilometers. Per lid wordt er een kilometerregistratie bijgehouden van de verreden kilometers. Alleen de kilometers volgens het programma en verreden binnen de groep tellen mee.

Contributie:

De jaarlijkse contributie bedraagt € 60,- (inclusief NTFU verzekering) verschuldigd aan het begin van elk kalenderjaar.
Leden die halverwege het jaar lid worden betalen een basisbedrag van € 35,- (dit in verband met de verzekering bij de NTFU) + een bedrag van € 2,- per maand, gerekend vanaf de eerste van de maand van inschrijving tot aan 31 december van dat jaar. Voor leden die zich na 1 oktober aanmelden gelden afwijkende bedragen in verband met de 1 oktoberregeling bij de NTFU.

 

NTFU ToerFietsKaart:

Elk lid wat zich aanmeldt wordt ingeschreven bij de NTFU en ontvangt een ToerFietsKaart.
Je ontvangt dan jaarlijks een boek met daarin alle fietsevenementen en 6x per jaar een tijdschrift met alle wetenswaardigheden op fietsgebied.

De kaart geeft tevens recht op korting bij fietstochten en je bent verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Bijgaand vind je een uitdraai van wat er allemaal onder de verzekering valt. Bij eventuele schade moet je een schadeaangifteformulier invullen. Dit is verkrijgbaar bij Geert-Jan van der Heijden. Let er wel op, dat mocht je een fiets hebben met een meerwaarde dan de maximale vergoeding volgens NTFU, je deze kunt bijverzekeren door de aankoop van een certificaat.

Kleding:

Als lid ontvang je clubkleding. In december 2018 is er nieuwe kleding besteld voor de huidige leden en zij ontvangen per lid een complete set, bestaande uit een: shirt korte, shirt lange mouw, een korte broek en een lange broek.
Voor leden die zich na 1 januari 2019 aanmelden geldt een afwijkende regel. In verband met het moeten maken van extra kosten voor kleine bijbestellingen kan het zijn dat er niet direct kleding wordt bijbesteld, maar dat deze wordt doorgeschoven naar een later tijdstip. Er zal worden bekeken wanneer een geschikt moment hiervoor is, echter toch wel op korte termijn. Als lid ben je altijd een eigen bijdrage verschuldigd van ongeveer een derde deel van de waarde van de kleding. Verder adviseren wij het dragen van een helm. Valpartijen binnen de groep hebben het nut ervan al bewezen.

Aanhanger:

Voor het vervoer van fietsen hebben wij een speciale aanhanger. Aangezien er voor een aardig bedrag aan fietsen op deze kar staat tijdens het vervoer en het vrij moeilijk is om deze te verzekeren tijdens het vervoer, hebben wij een verklaring opgesteld waarin je als lid door middel van ondertekening afziet van het aansprakelijk stellen van de persoon die de aanhanger op dat moment trekt, mocht er een ongeval mee gebeuren en de fietsen daardoor beschadigd raken.

Verteer onderweg:

Tijdens het zomerseizoen, afhankelijk van de afstand op zondagochtend leggen we tussentijds aan en nuttigen we een kopje koffie met iets lekkers. In het winterseizoen drinken we vaak na een tocht nog iets. We zouden datgene wat we genuttigd hebben individueel kunnen afrekenen, maar dat geeft een heel gedoe. Wij hebben dan ook gekozen voor een portemonnee (in beheer bij de penningmeester) van waaruit het totale verteer wordt betaald.

Aan het begin van elk seizoen legt een ieder die heeft aangegeven dat seizoen mee te rijden een vast bedrag in. Per rit verdelen wij de kosten van het verteer van die dag onder de dan aanwezige leden. Vervolgens brengen wij dit bedrag in mindering op je voorschot. Aan het eind van elk seizoen vindt er een afrekening plaats, waarbij men dus moet bijbetalen of terug krijgt. Voor het winterseizoen van oktober t/m maart wordt vaak een voorschot gevraagd van € 60,- en voor het zomerseizoen van maart t/m september een bijdrage van € 90,-

Betalingen:

Er gaan nogal wat betalingen de ronde binnen de vereniging (Verteer, contributie, bijdrage fietsweekend, feest etc.)
Voor het gemak en ter beperking van de administratieve bewerking en de kosten daarvan, kun je een automatische incasso afgeven. Je bent echter niets verplicht. Bij geen afgifte ontvang je automatisch een kwitantie.